Masz pytania? Skontaktuj się z nami! +48 666 999 392 bok@epaka.pl
Zamów kuriera przez telefon: +48 732 480 000
ZAMÓW KURIERA
Epaka.pl / Przedmioty wyłączone z transportu - GEIS

Przedmioty wyłączone z transportu - GEIS

Przedmioty wyłączone z transportu w firmie GEIS:

- wyłączone z przewozu na podstawie odrębnych przepisów,
- przekraczające rozmiarem i wagą limity określone w OWU,
- zawierające substancje typu: farby, kleje, oleje, koncentraty, płyny techniczne,
- zawierające ADR i materiały niebezpieczne takie jak: sztuczne ognie, gazy, paliwo, zapałki, broń, chemikalia, aerozole, butle techniczne, używane opakowania po gazach i płynach, itp.,
- zawierające części samochodowe (silniki, skrzynie biegów, przekładnie, akumulatory, układy wydechowe, części karoserii, szyby, haki, opony),
- zawierające towary posiadające ostre elementy (m.in. siatki ogrodzeniowe, kosy, piły, widły),
- zawierające stolarkę budowlaną, meble i art. sanitarne z elementami szklanymi,
- zawierające telewizory o przekątnej powyżej 42",
- owinięte z zewnątrz inną niż przeźroczysta folią stretch,
- zawierające towary posiadające szczególnie wysoką cenę, jak na przykład drogie metale i wyprodukowane z nich wyroby, przedmioty artystyczne i antykwaryczne, zbiory, banknoty, monety, papiery wartościowe, bony towarowe, weksle, karty kredytowe itp.,
- w przypadku których brak jest danych o Zleceniodawcy lub odbiorcy (lub - w systemie B2C - brak jest kontaktu telefonicznego na adresata/osobę fizyczną lub kontakt nie jest ważny),
- zawierające rzeczy, które nie posiadają niezbędnych zabezpieczeń, nie są zapakowane w sposób odpowiadający ich masie, kształtowi, właściwościom lub cechom, lub zawierające rzeczy, które mogłyby uszkodzić pozostałe przesyłki, albo urządzenia transportowe i infrastrukturę transportową Geis lub podwykonawców, lub też mogłoby dojść od uszkodzenia towarów przy pomocy użytej techniki i stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub majątku Geis lub podwykonawców, ewentualnie ich pracowników. Niniejsze postanowienie obowiązuje również w sytuacji, kiedy właściwości lub cechy przesyłki, niedostateczne lub nieodpowiednio użyte opakowanie lub jego zabezpieczenie itp. wystąpiły podczas transportu przesyłki, lub po jej fizycznym przyjęciu przez Geis lub podwykonawcę. Wybór sposobu dalszego postępowania z tego typu przesyłką należy w pełni do Geis. W tego typu przypadkach przyjmuje się, że Zleceniodawca przesyłki bez zastrzeżeń akceptuje uzasadnione działania Geis lub wyznaczonego przez niego podwykonawcy, w zakresie kompletności, wystarczalności i niepodważalności środków dowodowych w tej kwestii (w szczególności dokumentacji zdjęciowej) udostępnionych Zleceniodawcy przez Geis lub wyznaczonego przez niego podwykonawcę. Niniejsze postanowienie obowiązuje, jeżeli strony nie uzgodnią inaczej, Wchodzi w życie z dniem 02.01.2017 r. Strona 3 z 11
- zawierające towary, które powinny być transportowane w określonych temperaturach, rośliny, łatwo psujące się towary (np. produkty spożywcze podlegające szybkiemu zepsuciu), zwierzęta i żywe organizmy, organy ludzkie i zwierzęce oraz zwłoki, odpady, broń, amunicja, towary objęte zakazem importu/eksportu lub jakimkolwiek innym zakazem lub embargiem,
- zawierające rzeczy i substancje, które ze względu na swój charakter w gałęzi handlowej usług transportowych lub kurierskich są uważane za nieodpowiednie do transportu lub mogą być wykluczone z transportu. Ewentualny transport tego typu rzeczy i substancji podlega indywidualnemu zatwierdzeniu przez Geis,
- produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody Geis na wykonanie takiej usługi, nie dotyczy produktów przeznaczonych do obrotu pozaaptecznego.
- rzeczy przewożone pod plombą celną;
- rzeczy, dla których wymagane są oznakowania znakami akcyzy;
- przesyłki za pobraniem(COD) równą lub przekraczającą kwotę ogólną 15.000 PLN.
- w przypadku dostaw międzynarodowych przesyłki zawierającej środki spożywcze, alkohol, towary podlegające kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej, towary figurujące na liście celnej lub przygotowywane na karnet -ATA, przesyłki przesłane za pobraniem (COD) i/lub bez zapłaty (EXW) - oznaczenie EXW nie jest tutaj oznaczeniem klauzuli dostawy w myśl INCOTERMS - i przesyłki z towarami niebezpiecznymi zgodnie z konwencją ADR i IATA DGR.

Dostępni kurierzy

Marketing online zapewnia:  Pozycjonowanie stron internetowych Poznań, skuteczna agencja SEO - Grupa iCEA
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x