Tani kurier epaka.pl / Polityka Prywatności

Polityka PrywatnościPolityka prywatności serwisu epaka.pl
obowiązująca od 01 grudnia 2023 r.


I.    FORMALNOŚCI

Dziękujemy za odwiedzenie naszej polityki prywatności. Zanim opowiemy Ci jakie dane osobowe o Tobie zbieramy i w jakich celach je przetwarzamy, trochę formalności.

Niniejsza polityka prywatności jest dostosowana do standardów RODO. Co to takiego? To Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej określone jako RODO).

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem serwisu epaka.pl jest epaka.pl S.A., ul. Sochacz 16A, 21-400 Łuków (dalej jako: epaka) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001072963.

epaka.pl S.A. wraz z epaka.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS 0000500274, dalej jako: epaka.PL), ul. Sochacz 16A, 21-400 Łuków oraz DRCH Sp. z o.o. (nr NIP: 8252199330, dalej jako: DRCH) ul. Sochacz 16A, 21-400 Łuków są współadministratorami Twoich danych osobowych. Dalej epaka.pl, epaka.PL i DRCH - współadministratorzy - będą określeni jako Administrator lub serwis epaka.pl.

Współadministratorzy – co to dla Ciebie oznacza?

epaka.pl, epaka.PL i DRCH epaka.pl wspólnie wyznaczają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych na stronie internetowej www.epaka.pl (o celach opowiemy poniżej). Wspólnym zamiarem tych podmiotów jest utworzenie platformy biznesowej pozwalającej na sprawne pośrednictwo w doręczaniu przesyłek. epaka.pl, epaka.PL oraz DRCH epaka.pl prowadzą również powiązane strony internetowe: zwracam.pl i sklep.epaka.pl. Odpowiedzialność wynikająca z prowadzenia strony internetowej www.epaka.pl spoczywa na epaka.pl (czyli przypomnijmy: epaka.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa), która pełni rolę lidera wśród wymienionych współadministratorów. To Epaka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa wypełnia wobec Ciebie wszelkie obowiązki wynikające z RODO, przede wszystkim obowiązek informacyjny z art. 13 RODO. Jeśli chcesz zrealizować przysługujące Ci na gruncie RODO prawa (o których opowiemy za chwilę), zalecamy, abyś zwrócił się właśnie do Epaka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Możesz też skontaktować się z innymi współadministratorami (epaka.PL lub DRCH), którzy przekażą Twoje żądanie do epaka.

Punktem kontaktowym współadministratorów jest epaka.pl, z którą kontakt możesz nawiązać na kilka sposobów:
1.    wysyłając wiadomość e- mail na adres : rodo@epaka.pl
2.    wysyłając list na adres: epaka.pl S.A., ul. Sochacz 16a, 21-400 Łuków

Rekomendowanym sposobem nawiązania kontaktu w zakresie Twoich danych osobowych jest kontakt mailowy.

II.    DANE OSOBOWE

W tej części opowiemy Ci jakie dane o Tobie zbieramy, w jakim celu, kiedy oraz kto jest odbiorcą Twoich danych.

1.    Rejestracja w serwisie epaka.pl

Z serwisu epaka.pl w celu złożenia zamówienia możesz korzystać jako zarejestrowany użytkownik lub jako gość. W serwisie możesz zarejestrować się na trzy sposoby: poprzez stronę internetową epaka.pl lub przy pomocy Allegro albo Facebooka.

Podczas rejestracji w serwisie epaka.pl należy podać adres e-mail oraz hasło, którego będziesz używać. Hasło będzie dostępne tylko dla Ciebie. Jeśli zapomnisz hasła, będziesz mógł skorzystać z opcji „zapomniałem hasła” i ustanowić nowe hasło. Serwis epaka.pl zapisuje też numer IP Twojego komputera.

W przypadku rejestracji przy pomocy Allegro, należy podać login i hasło do Twojego konta użytkownika na Allegro. Połączenie serwisu epaka.pl i Allegro stanowi połączenie jedynie w zakresie logowania – serwis epaka.pl nie otrzyma od Allegro żadnych danych o Tobie. W każdej chwili jest możliwe rozłączenie konta na Allegro i w serwisie epaka.pl.

W przypadku rejestracji przy pomocy Facebooka, należy podać login i hasło do Twojego konta użytkownika na Facebooku. Serwis epaka.pl otrzyma dostęp do Twojego profilu publicznego na Facebooku (tj. takiego profilu, do którego ma dostęp każdy, kto korzysta z Internetu), jednakże nie będzie z niego korzystać ani udostępniać Twoich danych w nim zgromadzonym. Połączenie serwisu epaka.pl i Facebooka dotyczy jedynie logowania. W każdej chwili jest możliwe rozłączenie konta na Facebooku i w serwisie epaka.pl.

Podczas rejestracji w serwisie epaka.pl decydujesz czy będziesz korzystać z konta jako konsument czy w ramach wykonywanej działalności. Korzystanie z konta jako konsument oznacza korzystanie wyłącznie w celach prywatnych, nie w związku z działalnością (w szczególności gospodarczą lub zawodową) – np. gdy chcesz wysłać komuś bliskiemu prezent.
Jeśli zakładasz konto w związku z wykonywaną działalnością, możesz z niego korzystać tylko w związku z tą działalnością (w szczególności gospodarczą lub zawodową). Co mamy na myśli? Jeśli wysyłasz przesyłkę w ramach sklepu internetowego, którego jesteś pracownikiem lub właścicielem robisz to właśnie w związku z wykonywaną działalnością. To samo dotyczy sytuacji, gdy nadajesz przesyłkę w ramach fundacji, stowarzyszenia czy jakiejkolwiek innej działalności, w której adresatem przesyłki jest osoba dla Ciebie obca. W takim przypadku musisz zawrzeć z epaka.pl umowę powierzenia przetwarzania danych osób, których dane wpisujesz jako adresatów swoich przesyłek. Wzór umowy znajdziesz tutaj lub pod linkiem wskazanym w momencie rejestracji konta.  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych podanych w chwili rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (świadczoną usługą jest prowadzenie konta w serwisie epaka.pl).

Dane zgromadzone w koncie użytkownika są przetwarzane w ramach autorskiego systemu Administratora. Twoje dane będą przetwarzane, dopóki nie zgłosisz żądania usunięcia konta, co możesz zrobić w każdej chwili. Po zgłoszeniu takiego żądania Twoje dane zostaną usunięte, poza danymi dotyczącymi złożonych zamówień. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta.

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz firma IT – w celu serwisowania systemu należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych.  

2.    Panel klienta

Jeśli chcesz składać zamówienia jako użytkownik serwisu epaka.pl, przed dokonaniem pierwszego zamówienia musisz najpierw uzupełnić panel klienta. W panelu klienta należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres nadań (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) oraz numer konta bankowego. Serwis epaka.pl zapisuje też numer IP Twojego komputera. Możesz podać dodatkowe dane w postaci pełnej firmy i numeru NIP.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych podanych w panelu klienta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. umowa. Dane zgromadzone w koncie użytkownika są przetwarzane w ramach autorskiego systemu Administratora. Zawsze masz możliwość dokonania modyfikacji tych danych. Twoje dane będą przetwarzane, dopóki nie zgłosisz żądania usunięcia konta, poza danymi dotyczącymi złożonych zamówień. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia konta.

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz firma IT – w celu serwisowania systemu należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych.

W panelu klienta jest też dostępna książka adresowa, w której możesz zapisywać dane dotyczące adresatów Twoich przesyłek (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail). O umieszczeniu tych danych w książce adresowej i ich późniejszym wykorzystaniu w celu złożenia zamówienia decydujesz tylko Ty. Pamiętaj jednak, że jeśli osoba, której dane umieściłeś w książce adresowej, zgłosiła się do nas z żądaniem ich usunięcia, co do zasady będziemy zobowiązani zrealizować jej żądanie (chyba, że dane tej osoby wciąż będą niezbędne do realizacji zamówienia albo ustalenia, dochodzenia lub obrony związanych z nim roszczeń).

3.    Zamówienie
Składając zamówienie jako użytkownik serwisu epaka.pl, zostaną wykorzystane Twoje dane podane wcześniej w panelu klienta.

Składając zamówienie jako niezalogowany użytkownik, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres nadań (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu). Możesz podać dodatkowe dane w postaci pełnej firmy i numeru NIP. Serwis epaka.pl zapisuje też numer IP Twojego komputera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

Składając zamówienie jako niezalogowany użytkownik, decydujesz czy składasz zamówienie jako konsument czy w ramach wykonywanej działalności. Złożenie zamówienia jako konsument oznacza złożenie go wyłącznie w celach prywatnych, nie w związku z działalnością (w szczególności gospodarczą lub zawodową) – np. gdy chcesz wysłać komuś bliskiemu prezent.
Jeśli składasz zamówienie w związku z wykonywaną działalnością, w szczególności gospodarczą lub zawodową oznacza to, że to Ty jesteś administratorem danych osobowych osób wskazanych w formularzu zamówienia i musisz zawrzeć z epaka.pl umowę powierzenia przetwarzania danych osób, których dane wpisujesz przede wszystkim jako adresatów swoich przesyłek. Wzór umowy znajdziesz tutaj lub pod linkiem wskazanym w momencie składania zamówienia, Przykładem złożenia zamówienia w ramach wykonywanej działalności jest złożenie go w ramach sklepu, stowarzyszenia, fundacji czy jakiejkolwiek innej działalności, w której jesteś zatrudniony lub której jesteś właścicielem. Jeżeli jako zlecający przesyłkę, zamieszczasz dane innych osób w takich sytuacjach, spoczywa na Tobie obowiązek poinformowania tych osób, o przekazaniu danych do serwisu epaka.pl, zgodnie z art. 13 RODO.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. umowa (pośrednictwa w przewozie przesyłek), art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązek prawny – wystawienie faktury lub innego dokumentu księgowego i przechowywanie ich w dokumentacji księgowej oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora, tj. zabezpieczenie się przed ewentualnymi roszczeniami lub zarzutami.

Każde Twoje zamówienie jest odnotowywane w ogólnej bazie serwisu epaka.pl i jest przechowywane jako odrębna pozycja. Dane związane z zamówieniem są przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Oprócz danych osobowych, przy każdej pozycji w bazie odnotowywane są szczegóły zamówienia, takie jak dane dotyczące nadawcy przesyłki (jeśli nie jest nim zlecający), dane dotyczące adresata przesyłki, data złożenia zamówienia, firma kurierska realizująca zamówienie, wybrany sposób płatności. Jeżeli złożyłeś zamówienie jako zalogowany użytkownik, Twoje zamówienia będą również widoczne w zakładce zamówienia.

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą:
1.    firma kurierska – w celu realizacji umowy pośrednictwa w przewozie przesyłek;
2.    firma dostarczająca Administratorowi system do obsługi sms-ów – w celu realizacji umowy pośrednictwa w przewozie przesyłek (przesyłanie sms-ów dotyczących statusu przesyłki);
3.    firma dostarczająca Administratorowi system do obsługi infolinii - w celu realizacji umowy pośrednictwa w przewozie przesyłek (infolinia dotycząca obsługi zamówień);
4.    hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
5.    firma IT – w celu serwisowania systemu należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych;
6.    dostawcy usług płatniczych – w celu realizacji transakcji płatniczej związanej z realizacją umowy pośrednictwa w przewozie przesyłek;
7.    w przypadku niewywiązywania się przez Ciebie z obowiązków związanych z zamówieniem – odbiorcą Twoich danych może być również kancelaria prawna, z którą współpracuje Administrator.


4.    Faktury

Jeżeli w toku zamówienia, poprosiłeś o wystawienie faktury albo innego dokumentu księgowego lub jest to w stosunku do Ciebie obligatoryjne, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wystawienia takiego dokumentu oraz uwzględnienia go w dokumentacji księgowej Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego wystawienia i przechowywania dokumentu księgowego, który wynika z przepisów podatkowo-finansowych. Dane będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego wymienione przepisy. Faktury wystawiane są z wykorzystaniem autorskiego systemu Administratora oraz programu wfirma.pl.

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą:
1.    hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
2.    firma IT – w celu serwisowania systemu należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych;
3.    w przypadku niewywiązywania się przez Ciebie z obowiązków złożonych z zamówieniem – odbiorcą Twoich danych może być również kancelaria prawna, z którą współpracuje Administrator.


5.    Reklamacje, odstąpienie od umowy

W warunkach określonych w Regulaminie serwisu epaka.pl (dostępny tutaj) oraz właściwych przepisach prawa, możesz złożyć reklamację lub odstąpić od umowy, co wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Ewentualnie może być konieczne podanie firmy i numeru NIP.

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z procedurą reklamacyjną lub procedurą odstąpienia od umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO  - tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, czyli zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami lub zarzutami. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji wymienionych procedur lub do upływu przedawnienia terminów wynikających z umowy.

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą:
1.    firma kurierska – jeżeli reklamacja dotyczy wykonanej przez nią usługi;
2.    firma dostarczająca Administratorowi system do obsługi sms-ów – jeżeli reklamacja dotyczy wykonanej przez nią usługi;
3.    firma dostarczająca Administratorowi system do obsługi infolinii – jeżeli reklamacja dotyczy wykonanej przez nią usługi;
4.    hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
5.    firma IT – w celu serwisowania systemu należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych,
6.    kancelaria prawna, z którą współpracuje Administrator – w przypadku bardziej skomplikowanych procedur.

6.    Newsletter

W serwisie epaka.pl możesz zapisać się do newslettera w celu otrzymywania informacji o nowościach, promocjach i ofertach serwisu epaka.pl. W tym celu niezbędne jest podanie Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Do newslettera możesz zapisać się w kilku miejscach, np. wypełniając formularz zamówienia. Do wysyłki newslettera potrzebujemy jednak tylko Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail i tylko te dane zostaną wykorzystane w tym celu. Serwis epaka.pl zapisuje też numer IP Twojego komputera. Twoje dane będą przetwarzane przez czas działania newslettera, chyba, że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania – wtedy usuniemy Twoje dane.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku wysyłki newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja zgoda. Zgodę możesz wyrazić poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa w momencie zapisywania się do newslettera. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, kontaktując się z Administratorem w dowolny sposób wskazany w punkcie pierwszym – formalności lub wypisując się z newslettera poprzez kliknięcie w pozycję „tutaj” lub pozycję zbliżoną umieszczoną w każdym mailu z newsletterem.

7.    Kontakt za pomocą formularza na stronie lub drogą mailową

W każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem poprzez wypełnienie formularza kontaktowego w serwisie epaka.pl. W tym celu należy podać imię i nazwisko oraz adres e-mail. W treści zapytania możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Serwis epaka.pl zapisuje też numer IP Twojego komputera.

Podobnie jest, gdy kontaktujesz się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej – wysyłając maila do Administratora w sposób automatyczny przekazujesz mu swój adres e-mail, gdyż jesteś nadawcą wiadomości. W treści maila możesz przekazać też inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda – pozwalasz serwisowi epaka.pl na kontakt z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub Twojego maila. Twoje zapytanie lub mail mogą być archiwizowane przez okres związany z czynnościami podejmowanymi w celu odpowiedzi lub - w zależności od treści Twojego zapytania - do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zarzutów związanych z Twoim zapytaniem (podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora związany z zabezpieczeniem się przed ewentualnymi zarzutami lub roszczeniami).

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz firma IT – w celu serwisowania systemu należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych.

8.    Program partnerski – poleć znajomemu

W programie partnerskim – poleć znajomemu możesz wysłać do swojego znajomego link polecający serwis epaka.pl lub zamieścić go na swojej stronie internetowej.

Jeśli Twój znajomy zarejestruje się w serwisie epaka.pl przy pomocy tego linku i wyrazi zgodę na przetwarzanie informacji o ilości złożonych przez niego zamówień w celu naliczania Ci punktów w programie partnerskim, punkty zostaną Ci naliczone, zgodnie z regulaminem programu poleć znajomemu, dostępnym tutaj,

9.    Program partnerski – zbieraj punkty

Udział w programie partnerskim dotyczącym zbierania punktów został szczegółowo uregulowany w regulaminie tego programu, dostępnym w zakładce "Twoje Konto - Program Partnerski". Udział w programie wymaga wykorzystania Twoich danych osobowych zamieszczonych w panelu klienta oraz informacji o ilości oraz wartości Twoich zamówień w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania Ci newslettera, informacji o nowościach, promocjach i usługach serwisu epaka.pl. Serwis epaka.pl zapisuje też numer IP Twojego komputera.

Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twojej zgody w związku z uczestnictwem w programie partnerskim. Zgodę możesz wyrazić poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa w momencie zapisywania się do programu partnerskiego. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, kontaktując się z Administratorem w dowolny sposób wskazany w punkcie pierwszym - formalności.

Wycofanie zgody będzie wiązało się z utratą możliwości zbierania punktów w programie partnerskim. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a co za tym idzie punkty naliczone Ci przed wycofaniem zgody będą mogły być przez Ciebie wykorzystane. Co istotne, wycofanie zgody pozostaje bez żadnych konsekwencji dla korzystania z usług serwisu epaka.pl i możliwości zawierania umów pośrednictwa w przewozie przesyłek.

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz firma IT – w celu serwisowania systemu należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych.

III.    TWOJE PRAWA

Powyżej zostały wskazane cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych. Podanie Twoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta w serwisie epaka.pl, złożenia zamówienia, zapisania się do newslettera lub właściwego programu partnerskiego bądź nawiązania kontaktu z serwisem epaka.pl.

Teraz przedstawimy Ci Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis epaka.pl, tj.:

1.    prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także otrzymania ich kopii,
2.    prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
3.    prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
4.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5.    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – konieczne jest wskazanie szczególnej sytuacji, która w Twojej ocenie uzasadnia zaprzestanie przetwarzania,
6.    prawo do przenoszenia danych – jeżeli Administrator uzyskał dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub umowy,
7.    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu – o ile podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda,
8.    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora – organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami zawartymi w art. 16-21 RODO, kontaktując się z serwisem epaka.pl poprzez jedno z rozwiązań wskazanych w punkcie pierwszym formalności – w szczególności wysyłając maila na adres: rodo@epaka.pl. Zalecamy, abyś zwrócił się do epaka.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Możesz też skontaktować się z innym współadministratorem (epaka.PL lub DRCH), który przekaże Twoje żądanie do epaka.

Twoje prawa nie są bezwarunkowe i przysługują Ci w zależności od okoliczności. Przykładowo – z prawa do przenoszenia danych możesz skorzystać tylko, gdy Administrator uzyskał je na podstawie Twojej zgody lub umowy. Bezwzględne jest prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, z którego możesz skorzystać zawsze, jeśli uznasz, że ochrona Twoich danych osobowych została naruszona przez Administratora.

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny (w tym – nie są profilowane).

Odnosząc się do każdego z celów przetwarzania Twoich danych osobowych, wskazaliśmy kategorie odbiorców, którzy mogą mieć do nich dostęp. Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie konkretnie firmy przetwarzają Twoje dane osobowe, wyślij maila na adres: rodo@epaka.pl.

IV. ZABEZPIECZENIA

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. W tym celu podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Dane osobowe są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, w tym także przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych. Administrator stosuje certyfikat SSL, służący zabezpieczeniu transmisji danych.

Wszyscy odbiorcy Twoich danych osobowych, wskazani przy każdym celu przetwarzania Twoich danych osobowych to podmioty zaufane i gwarantujące poziom usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych odpowiadający standardom RODO.

V.    PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej jedynie w przypadku, gdy zlecający złoży zamówienie na doręczenie przesyłki do wybranego przez siebie państwa spoza Unii Europejskiej. Przekazywanie danych osobowych jest wówczas niezbędne do wykonania umowy doręczenia przesyłki zawartej między zlecającym i Administratorem.

Serwis epaka.pl korzysta również z mechanizmu Google reCAPTCHA, którego celem jest badanie czy zachowania użytkowników serwisu nie noszą znamion zachowań robotów internetowych. W związku ze stosowaniem tego mechanizmu, Administrator może ujawnić Google LLC Twój adres IP, a więc Twoje dane będą przekazywane do USA.

VI.    PLIKI COOKIES
Przez używanie stron serwisu epaka.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tym dokumentem. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisu.


Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
Nasz serwis używa ciasteczek w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Używając ciasteczek nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Rodzaje używanych ciasteczek
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1.    pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu epaka.pl;
2.    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
3.    pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu epaka.pl i tworzenia statystyk.

Ciasteczka podmiotów trzecich
Korzystając z serwisu epaka.pl możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z nami podmiotów trzecich, takich jak np. Facebook i Google, a także od firm realizujących kampanie reklamowe. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia ciasteczek albo je usunąć?
Zazwyczaj przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Użytkownicy serwisu epaka.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Pobierz aplikacje mobilną epaka.pl

epaka.pl umożliwia swoim klientom jeszcze szybsze zamówienie kuriera i nadanie paczki z dowolnego miejsca. Dzięki tej aplikacji w prosty sposób wyślesz swoją przesyłkę i maksymalnie zaoszczędzisz swój czas.

Prosty formularz nadawania

Łatwy wgląd do historii przesyłek

Przejrzysta porównywarka ofert najpopularniejszych firm kurierskich

Szybki dostęp do ustawień konta użytkownika

Bieżące śledzenie przesyłek

Bądź na bieżąco. Zapisz się do Naszego Newslettera.
Wypełnij to pole
Zaznacz zgodę

Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia, aby poprawić jakość przeglądania naszej witryny, wyświetlać spersonalizowane treści i reklamy, analizować ruch w naszej witrynie i wiedzieć, skąd pochodzą nasi użytkownicy.

Twoja prywatność jest dla nas ważna

Pliki cookie to bardzo małe pliki tekstowe, które są tworzone i przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Używamy plików cookie do różnych celów, w tym do ulepszania obsługi online na naszej stronie internetowej (na przykład, aby zapamiętać dane logowania do konta).
Możesz zmienić swoje ustawienia i odrzucić niektóre rodzaje plików cookie, które mają być przechowywane na twoim komputerze podczas przeglądania naszej strony. Możesz również usunąć wszystkie pliki cookie już zapisane na komputerze, ale pamiętaj, że usunięcie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z części naszej strony internetowej.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem naszej strony internetowej i umożliwienia korzystania z niektórych funkcji naszej strony internetowej.
Bez tych plików cookie nie możemy zapewnić usług na naszej stronie internetowej.


Zawsze aktywne
Funkcjonalne

Te pliki cookie służą do bardziej spersonalizowanego korzystania z naszej strony internetowej i do zapamiętywania wyborów dokonywanych podczas korzystania z naszej strony internetowej.
Na przykład możemy używać funkcjonalnych plików cookie do zapamiętywania zawartości koszyka lub zapamiętywania danych logowania.


Nieaktywne
Śledzenie i wydajność

Te pliki cookie służą do zbierania informacji w celu analizy ruchu na naszej stronie internetowej i sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej.
Na przykład te pliki cookie mogą śledzić takie rzeczy, jak czas spędzony na stronie lub odwiedzane strony, co pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób możemy ulepszyć naszą witrynę internetową.
Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.


Nieaktywne
Targeting i reklama

Te pliki cookie służą do wyświetlania reklam, które mogą Cię zainteresować na podstawie Twoich zwyczajów przeglądania.
Pliki te tworzone przez naszych dostawców treści i/lub reklam, mogą łączyć informacje zebrane z naszej strony z innymi informacjami, które gromadzili niezależnie w związku z działaniami przeglądarki internetowej w ich sieci witryn.
Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.


Przetwarzanie danych przez Google Adevertising Products odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności i Warunkami korzystania z usług Google (Kliknij tutaj)

Nieaktywne
Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie i Twoich wyborów, skontaktuj się z nami.