Pocztex24 - warunki wysyłki w opcji OSTROŻNIEPocztex24 - co można wysłać w opcji OSTROŻNIE i na jakich warunkach?

1. Płyny lub gazy wysyłaj w pojemnikach szklanych, plastikowych lub blaszanych, hermetycznie zamkniętych i włożonych do mocnego pudełka lub skrzynki, wypełnionego odpowiednim materiałem wchłaniającym wilgoć lub tłuszcz tak, aby naczynie z płynem nie mogło przesuwać się oraz aby w razie uszkodzenia naczynia, płyn nie wydostał się na zewnątrz przesyłki.
2. Rzeczy wykonane ze szkła lub z innych materiałów łamliwych i kruchych wysyłaj w twardych pudełkach lub koszach, wypełnionych materiałem amortyzującym skutki wstrząsu lub nacisku i wykluczającym przesuwanie się zawartości wewnątrz opakowania.
3. Owady oraz żywe ptaki (w szczególności pszczoły i pisklęta ptactwa domowego) wysyłaj w opakowaniach:
• gwarantujących utrzymanie funkcji życiowych,
• dostosowanych do przesyłanej zawartości: odpowiednio trwałych i mocnych, z uwzględnieniem masy przesyłanej zawartości,
• które zapewnią przesyłanym owadom i ptakom właściwe warunki na czas przemieszczania i doręczania przesyłki, a także ich ewentualnego zwrotu,
• których konstrukcja uniemożliwi wysunięcie się zawartości na zewnątrz,
• w których spód przesyłki wyłożony jest materiałem chłonącym wilgoć (koniecznie!),
• oznaczonych nalepką o treści lub napisem w kolorze czerwonym ,,ŻYWE ZWIERZĘ'’,
• spełniających wymogi określone przepisami o ochronie zwierząt (dotyczy opakowań do przesyłania ptaków).
4. Żywe rośliny wysyłaj w opakowaniach:
• umożliwiających dostęp powietrza i w maksymalnym stopniu ochraniających zawartość przesyłki,
• oznaczonych nalepką o treści lub napisem w kolorze czerwonym „ŻYWE ROŚLINY”.

UWAGA:
Każdy rodzaj ww. zawartości musi być przesyłany w oddzielnych przesyłkach.

JAK NADAĆ ŻYWE PTAKI I OWADY?
Owady oraz żywe ptaki (w szczególności pszczoły i pisklęta ptactwa domowego) możesz nadać w naszym serwisie (z wyłączeniem opcji „Odbiór w punkcie”, nadawania na skrytki pocztowe oraz na poste restante, a także z wyłączeniem przesyłek nadawanych jako niestandardowe).

5. ISTOTNE!
· Przesyłkę zawierającą żywe ptaki albo owady nadaj przed godziną graniczną, wskazaną dla danego serwisu.
· Chcesz nadać żywe ptaki albo owady w serwisie w piątek – wykup usługę dodatkową „Doręczenie w sobotę”.
· Nie łącz przesyłki nadanej w serwisie, której zawartość stanowią żywe ptaki albo owady, z usługami dodatkowymi „Doręczenie do 8:00”, „Doręczenie do 9:00”, „Doręczenie do 12:00” – przesyłki z tymi usługami dodatkowymi transportowane są także z wykorzystaniem połączeń lotniczych – co wiąże się z koniecznością poddawania przesyłek kontroli przy użyciu urządzeń rentgenowskich, emitujących szkodliwe dla żywych organizmów promieniowanie.
· Usługi dodatkowe „Doręczenie na wskazaną godzinę”, „Doręczenie po godzinie 17:00” oraz „Doręczenie we wskazanym dniu” nie są przeznaczone dla przesyłek zawierających żywe ptaki albo owady.
· W dniu roboczym poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy nie możesz nadać przesyłki w serwisie, zawierającej żywe ptaki albo owady.
· Przesyłkę zawierającą żywe ptaki albo owady zapakuj zgodnie z zasadami BEZPIECZNEGO PAKOWANIA.
· Jeżeli nie doręczymy Twojej przesyłki z zawartością żywych ptaków albo owadów (np. ze względu na nieobecność adresata), jej zwrot otrzymasz w najszybszym możliwym terminie.
· Jeżeli pierwsza próba doręczenia przesyłki z zawartością żywych ptaków albo owadów, okaże się nieskuteczna, podejmiemy ponowną próbę jej doręczenia.* Jeżeli ponowna (druga) próba doręczenia także będzie nieskuteczna, zwrot przesyłki otrzymasz w najszybszym możliwym terminie.

UWAGA!
Jeżeli, nadawca, nie odbierze zwracanej przesyłki, żywe ptaki, stanowiące jej zawartość, traktowane będą jako porzucone, w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie zwierząt.