Jak mogę zmienić częstotliwość zwrotu pobrań?Jak mogę zmienić częstotliwość zwrotu pobrań?

Częstotliwość zwrotu pobrań klient może zmienić wchodzą w Twoje konto => Twoje dane. Pod danymi adresowymi znajdzie opcję zmiany częstotliwości zwrotu pobrań:

Każdy klient może dokonać również zmiany wchodząc w opcje Twoje konto => Twoje pobrania. Pod podsumowaniem kwot znajdzie informację jaką opcję ma włączoną z opcją zmiany:

Po kliknięciu w opcję zmień będziesz mógł wybrać inny typ zwrotu:

 

Zmiana zapiszę się na koncie i będzie dotyczyła wszystkich zleceń pobraniowych, które jeszcze nie zostały wypłacone.