Regulamin Programu Partnerskiego EPAKA.PL

Regulamin Programu Partnerskiego epaka.PLREGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO PLATFORMY WYSYŁKOWEJ
WWW.epaka.PL

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Programu Partnerskiego jest epaka Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łukowie, przy ul. Sochacz 16a, 21-400 Łuków, KRS: 0000715732, NIP: 8252181790; REGON: 369332957 (zwany dalej: „Organizator”), e-mail: bok@epaka.pl.
2. Regulamin określa warunki funkcjonowania Programu Partnerskiego oraz prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Programie

1. Program skierowany jest do osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadających konto Użytkownika i korzystających z usług dostępnych na platformie www.epaka.pl.
2. Program nie dotyczy podmiotów zajmujących się pośredniczeniem w przewozie przesyłek.
3. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest nieodpłatne.
4. Uczestnik przystępuje do programu poprzez założenie konta użytkownika na platformie www.epaka.pl i zaakceptowaniu Regulaminu Programu Partnerskiego.
5. Do założenia konta niezbędny jest adres e-mail Uczestnika. Po założeniu konta użytkownika Uczestnik, składając zamówienia, zbiera punkty, które może wymienić na środki do wykorzystania w serwisie www.epaka.pl. Dokładny kurs przelicznikowy Uczestnik znajdzie po zalogowaniu się na swoje konto w zakładce Program Partnerski.
6. Uczestnikami programu mogą być osoby pełnoletnie, spełniające warunki określone w Regulaminie.
7. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w programie.
8. Uczestnictwa w programie, jak i praw i obowiązków oraz gratyfikacji z nimi związanych nie można przenosić na inne osoby.
9. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Zamknięcie konta wiąże się z utratą możliwości zdobywania nowych Punktów. Uczestnik nadal może wykorzystać dotychczas zebrane w Programie Punkty.
10. Środki uzyskane z programu partnerskiego nie podlegają wymianie na gotówkę.
11. Uczestnictwo w Programie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail) w celach marketingowych Organizatora (wysyłka newslettera, informacji o nowościach, promocjach i usługach serwisu epaka.pl). Uczestnik potwierdza swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych poprzez zaznaczenie właściwego pola w momencie zapisu do Programu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach Programu, zawarte są w polityce prywatności.

§ 3. Zbieranie i ważność punktów

1. Za każde wydane w serwisie www.epaka.pl 1 zł (1 złoty) Uczestnikowi przysługuje 1 punkt lojalnościowy. Uczestnik może wymienić punkty na środki zgodnie z kursem przelicznikowym, który znajduje się w zakładce Program Partnerski, po zalogowaniu się na swoje konto Użytkownika.
2. Punkty są dodawane po zaksięgowaniu płatności za zamówienie.
3. Przy obliczaniu Punktów, które Użytkownik otrzymuje dokonując zamówień, kwota transakcji zaokrąglana jest w zależności od wydanej kwoty. Poniżej 0,5 zł w dół, 0,5 zł i wyżej do góry.
4. Punkty zebrane w Programie Partnerskim Uczestnik może zamienić na środki, którymi doładuje swoje saldo na platformie www.epaka.pl.
5. Uczestnik, w każdym momencie trwania Programu Partnerskiego, może sprawdzić stan zgromadzonych punktów w zakładce Program Partnerski, na platformie www.epaka.pl, po uprzednim zalogowaniu się.
6. Punkty naliczone po dokonaniu transakcji są ważne bez limitu czasowego.

§ 4. Wykorzystywanie zebranych punktów

1. Punkty zebrane w Programie Lojalnościowym można wymienić na środki, które Użytkownik będzie mógł wykorzystać do płatności na platformie www.epaka.pl.
2. Dokładny kurs przelicznikowy Uczestnik znajdzie po zalogowaniu się na swoje konto w zakładce Program Partnerski.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1.Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem Partnerskim można zgłaszać na piśmie lub w formie wiadomości e-mail w czasie trwania programu i w terminie 30 dni po jego zakończeniu. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji pisemnej decyduje data stempla pocztowego.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres składającego reklamacje oraz datę i miejsce zdarzenia, które dotyczy roszczenia oraz treść żądania.
3. Reklamacje powinny być składane na adres mailowy: bok@epaka.pl lub pisemnie na adres organizatora epaka.pl Sp. z o.o. Sp. k., ul. Sochacz 16a, 21-400 Łuków, z dopiskiem Program Partnerski epaka.pl.
4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji składający są powiadamiani w formie pisemnej lub jeśli złożyli reklamację wysyłając wiadomość e-mail – w formie wiadomości zwrotnej.
5. Nie uwzględnienie roszczeń w ramach postępowania reklamacyjnego lub upływ terminu, o którym mowa w pkt 2 nie narusza prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Programu Partnerskiego jest dostępny na platformie www.epaka.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o których Uczestnik programu zostanie poinformowany drogą mailową, na adres mailowy, którego użył podczas rejestracji na platformie www.epaka.pl. Taka zmiana nie może jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Programu.

Pobierz aplikacje mobilną epaka.pl

epaka.pl umożliwia swoim klientom jeszcze szybsze zamówienie kuriera i nadanie paczki z dowolnego miejsca. Dzięki tej aplikacji w prosty sposób wyślesz swoją przesyłkę i maksymalnie zaoszczędzisz swój czas.

Prosty formularz nadawania

Łatwy wgląd do historii przesyłek

Przejrzysta porównywarka ofert najpopularniejszych firm kurierskich

Szybki dostęp do ustawień konta użytkownika

Bieżące śledzenie przesyłek

Bądź na bieżąco. Zapisz się do Naszego Newslettera.
Wypełnij to pole
Zaznacz zgodę