Tani kurier Epaka.pl / Przedmioty wyłączone z transportu - Świat Przesyłek

Przedmioty wyłączone z transportu - Świat Przesyłek

...
Poradnik
Redakcja epaka.pl 07.08.2018

Przedmioty wyłączone z transportu w firmie Świat Przesyłek:

- rzeczy zakazane przez właściwe przepisy Światowego Związku Pocztowego (Universal Postal Union)
- rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska (w tym w szczególności Konwencji CMR)
-rzeczy zawierających gotówkę, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym
- przenośne dokumenty o charakterze płatniczym takie, jak indosowane akcje, obligacje i akredytywy pieniężne, kupony o wartości nominalnej lub inne środki płatnicze
- przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki itp.)
- noże i inne ostre lub/i spiczaste przedmioty
- broń i amunicję
- materiały wybuchowe lub łatwopalne, jak i substancje i towary niebezpieczne (w tym, między innymi takie, które wyszczególnione zostały w Międzynarodowym Kodeksie Towarów Niebezpiecznych (IMDG), Porozumieniu Europejskim w sprawie Przepisów o Międzynarodowym Przewozie Drogowym Towarów Niebezpiecznych (ADR) oraz wszelkich innych krajowych jak i międzynarodowych przepisach regulujących przewóz towarów niebezpiecznych lub świadczenie usług obejmujących towary niebezpieczne)
- kupony loteryjne, urządzenia hazardowe - w przypadkach, gdy jest to zabronione przez prawo w Polsce lub kraju, przez który Przesyłka będzie przemieszczana
- tytoń i produkty tytoniowe
- alkohole
- artykuły szybko psujące się, w tym łatwo psujące się artykuły spożywcze
- artykuły wymagające specjalnych warunków przewozu
- towary chemicznie i biologicznie aktywne
- materiały radioaktywne
- zwierzęta i rośliny
- szczątki ludzkie i zwierzęce
- produkty pochodzenia zwierzęcego
- materiały pochodzenia roślinnego
- narkotyki i substancje psychotropowe
- leki wymagające specjalnych warunków przewozu
- inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki
- materiały o charakterze pornograficznym i/lub zawierające treści obsceniczne
- zawierające odpady niebezpieczne
- inne towary, których przewóz, import, eksport, obrót, stosowanie lub/i posiadanie jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa kraju doręczenia
- jakichkolwiek innych rzeczy, które w uznaniu Operatora nie mogą zostać przemieszczone bezpiecznie lub zgodnie z prawem, o ile Operator poinformuje o tym Nadawcę przed przyjęciem Przesyłki.

W szczególności Operator nie przyjmuje Przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy Prawa pocztowego, Konwencji CMR, Prawa przewozowego lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, jak również przepisów prawa kraju przemieszczenia i doręczenia.

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x